Articles

Mga CSS Selector

Bukod sa HTML tags, puwede tayong gumamit ng patterns, o selectors, para sabihin sa CSS kung sa aling HTML elements lang mag-a-apply ang styling natin.

Next

Maging updated sa mga bago naming article!

Mag-subscribe sa RSS feed namin
Back to top