Tagged css

Object Fit

Iwasang ma-stretch ang images mo!

Position

Ang property na magbibigay sa iyo ng ability na kontrolin manually ang posisyon ng isang element sa isang page.

Mga CSS Selector

Bukod sa HTML tags, puwede tayong gumamit ng patterns, o selectors, para sabihin sa CSS kung sa aling HTML elements lang mag-a-apply ang styling natin.

Back to top